YATRE Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 28 lok. 7, 60-836 Poznań
NIP: 7010490736
REGON: 36177721700000
KRS: 563174
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail: office@yatre.com
telefon: +48 882 552 533