O YATRE

YATRE specjalizuje się w obsłudze technicznej nieruchomości. Projektujemy również, wykonujemy i serwisujemy instalacje: klimatyzacji, wentylacji, niskoprądowe, wodno-kanalizacyjne i automatyki budynkowej oraz telewizji przemysłowej, a także instalacje przeciwpożarowe. Zajmujemy się również utrzymaniem czystości i odpowiednich komfortowych warunków pracy. Pomagamy też dostosować zarządzane przez nas budynki to najwyższych standardów środowiskowych i społecznych.

Nasz zespół tworzą menadżerowie i specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem. Obsługujemy obiekty biurowe, przemysłowe i logistyczne w całym kraju.

 

Co robimy

Zarządzanie techniczne nieruchomością

Mamy świadomość tego, że usługi facility management nieustannie się zmieniają. Podobnie jak budynki, których systemy i urządzenia obsługujące je są coraz bardziej zaawansowane i wymagają coraz większej wiedzy. Dlatego w YATRE zajmujemy się kompleksowym zarządzaniem technicznym nieruchomościami, wykraczającym daleko poza standardową obsługę techniczną.

Nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem i wielopłaszczyznową wiedzą pozwalającymi na zapewnienie najwyższej jakości usług. Ich kompetencje umożliwiają szybkie działanie i elastyczność w podejściu do klienta nieograniczoną korporacyjnymi barierami. To z kolej daje możliwość świeżego spojrzenia na kwestie związane z zarządzaniem technicznym i indywidualnego podejścia do nieruchomości.

Zapewniamy pełną opiekę nad infrastrukturą techniczną budynku zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, ESG, wielokryterialnych certyfikacji i najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami najemców. Nigdy nie wybieramy drogi na skróty – w naszej pracy zawsze dbamy o bezpieczeństwo pracowników i użytkowników budynku, ich komfort pracy oraz wartość nieruchomości.

USŁUGI

 • Zarządzanie techniczne nieruchomościami
 • Audyty due diligence
 • Doradztwo i audyty energetyczne
 • Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie
 • Pomiary elektryczne
 • Pomiary wydajności i efektywności urządzeń i instalacji
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Certyfikacja WiredScore – posiadamy jedną z niewielu akredytacji w Polsce
 • Wielokryterialne certyfikacji budynków

Kim jesteśmy

To co odróżnia YATRE od innych firm FM, to przede wszystkim:
 • pełna elastyczność w podejściu do Klienta

Nie jesteśmy ograniczeni korporacyjnymi barierami, dzięki temu szybko podejmujemy decyzje, za którymi idą konkretne działania – zawsze z myślą o kliencie. Szybkość reakcji i gotowość do współpracy doceniają ci, dla których liczy się czas i jakość działania ich partnera.

 • zespół doświadczony w różnych obszarach branży nieruchomości

Zespół YATRE składa się zarówno z osób z wieloletnim doświadczaniem zarówno w obszarze Facility Management jak i Asset Management. Takie połączenie pozwala nam na niespotykane dotąd na rynku podejście do nieruchomości. Wiemy i w pełni rozumiemy, co jest najważniejsze z perspektywy klienta. Dzięki temu w naszej pracy potrafimy dostrzec skutki, które bez tej wiedzy są nie do przewidzenia.

 • świeże i wieloaspektowe spojrzenie na nieruchomości

YATRE tworzą ludzie z doświadczeniem z różnych specjalizacji. To sprawia, że nasze podejście do zarządzania technicznego nieruchomością jest wieloaspektowe. Zespół YATRE jest gotowy na ciągle pojawiające się zmiany i wyzwania. To również pewność zawsze świeżego spojrzenia na nieruchomość i najwyższej jakości usług. Dzięki temu swoimi działaniami wykraczamy daleko poza standardową ofertę rynkową.