• One-stop-shop dla wszystkich kwestii technicznych, optymalizacji operacyjnej działalności budynków, zrównoważonego rozwoju/ESG, prac budowlanych, planów CAPEX i OPEX
  • Jedna osoba kontaktowa do wszystkich zakresów związanych z daną nieruchomością realizowanych przez YATRE

Obsługa obiektów na terenie całego kraju
24/7

Technical Management

Zarządzanie techniczne nieruchomościami

Audyty technical due diligence i FM due diligence

Doradztwo i audyty energetyczne

Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie

Pomiary elektryczne

Dostosowanie nieruchomości do aktualnych przepisów ppoż. i prawa budowlanego

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary wydajności i efektywności urządzeń i instalacji

Utrzymanie komfortowych warunków pracy

Asset Services

Kompleksowość
i wygoda

  • Utrzymanie zieleni
  • Utrzymanie czystości i dezynfekcja
  • Ochrona
  • Optymalizacja kosztowa
  • Przygotowywanie planów finansowych CAPEX i OPEX

Innowacyjność
i oszczędności

Wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystywanych w nieruchomościach

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

Instalacje fotowoltaiczne (farmy o łącznej mocy 200 kWp)

Wymiana oświetlenia na LED (ponad 300 tys. m2 powierzchni
z wymienionym oświetleniem)

Systemy i urządzenia zmniejszające zużycie mediów

Techniczny concierge dla pracowników najemców

Management Services – Ekologia i nowoczesność

Wsparcie zrównoważonego rozwoju i procesów dekarbonizacji

Obliczanie wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego

Narzędzia na bieżąco monitorujące wbudowywany i operacyjny ślad węglowy

Definiowanie ścieżki dekarbonizacyjnej

Dostosowanie nieruchomości do standardów i wymogów ESG

Certyfikacja WiredScore

Wielokryterialne certyfikacje budynków (BREEAM, LEED)

Raporty CRREM i audyty energetycznie

Project Management – zarządzanie inwestycjami i modernizacjami

Zarządzanie odpadami w zakresie ESG

Kompleksowe prowadzenia prac aranżacyjnych

prace budowlane

instalacje HVAC

instalacje elektryczne

instalacje niskoprądowe

instalacje wodno-kanalizacyjne

automatyka budynków

telewizja przemysłowa

instalacje przeciwpożarowe